Z50E.12Q.2 Changlin 955N PIN

Category: Tag:

Description

Z50E.12Q.2 Changlin 955N PIN

EC230.02.6 轴(深灰色) XCMG
EC230.05-5 封板(深灰色) XCMG
EC230.05-13 封板(深灰色) XCMG
GB/T5782-2000 螺栓 M22×100(10.9) XCMG
EC230.07-1 垫圈 XCMG
GB/T5782-2000 螺栓 M22×120(10.9) XCMG
GB/T5782-2000 螺栓 M22×80 XCMG
GB/T5782-2000 螺栓M22X80 (10.9) XCMG
GB/T1230-2006 垫圈 22 XCMG
EC230.07-2 垫圈 XCMG
013.30.1240.121.34.15F1 回转支承(采购) XCMG
013.30.1240.121.34.15F4 回转支承 XCMG
M5X180CHB/RG14D20A5 回转马达总成 XCMG
M5X180CHB-12A-2QA/235-169 23T回转马达(不含减速机) XCMG
RG14D20A5 23T回转减速机 XCMG
M5X180CHB/RG14D20A5 回转马达总成(被803007146取代) XCMG
回转马达修理包(配M5X180CHB-12A-2QA/235-169-RG14D XCMG
齿轮环 (202) GEAR E,RING 6303190-0243 XCMG
销 (283) PIN B,NO.1 6303540-0168 XCMG
销 (282) PIN D,NO.2 6303540-0200 XCMG
内六角螺栓 0SBM16160 XCMG
配管 (312) PIPE Y 6333320-0009 XCMG
游标卡尺 (311) BAR,LEVEL 371A0AAN-311 XCMG
止推垫圈 (287) PLATE D,THRUST 6324750-0277 XCMG
堵头 (469) PLUG,ROMH PR0MH36 XCMG
阀套 (351) PLUNGER H2 3733350-0109 XCMG
壳体 (301) CASING H2 3723270-0635 XCMG
壳体 (102) CASING D2 6323310-0416 XCMG
壳体组件 (21) CASING(H),VALVE(SUB) 3723230-0 XCMG
壳体组件 3723230-0208 XCMG
油封 (491) SEAL;OIL PTCN45M XCMG
止动环 (912) RING,STOP 0SR40 XCMG
止动环 (912) RING,SNAP 0SR45 XCMG
弹性挡环 (913) RETAINING RING 0SR120 XCMG
弹簧 (355) SPRING(H2) 3703340-0998 XCMG
制动柱塞 (702) PISTON,BRAKE 3724510-0012 XCMG
制动弹簧 (712) SPRING B,BRAKE 3703340-0437 XCMG
恒星齿轮 (211) GEAR B,NO.1 SUN 6303190-0502 XCMG
滑靴盘 (124) PLATE,SHOE 3724670-0058 XCMG
配油盘 (131) PLATE B,VALVE 3724710-0361 XCMG
延迟阀 (31) VALVE,TIME-DELAY 3753700422P XCMG
O形密封圈 (488) 0-RING 00RBP34 XCMG
O形密封圈 (472) O-RING 3753700790 XCMG
O形密封圈 (706) O-RING 00RWG42 XCMG
O形密封圈 (707) O-RING 00RWG45 XCMG
溢流阀 (51) RELIEF VALVE V2CSJ-T XCMG
柱塞辅助 (10) PISTON SUB(9ST) 37061123-2079 XCMG
驱动轴 (101) SHAFT 12,DRIVE 3724250-0651 XCMG
缸体 (111) CYLINDER 3724370-0280 XCMG
板簧 (114) SPRING,PLATE 3703330-0024 XCMG
压板 (123) PLATE,SET 3724110-0054 XCMG
圆柱滚柱轴承 (443) BEARING,ROLLER PNJ309ET XCMG
圆柱滚柱轴承 (444) BEARING,ROLLER PNJ2305EHT XCMG
溢流阀 (51) RELIEF VALVE V2CT2-T XCMG
V2CT2 23T回转马达溢流阀 XCMG
摩擦片 (742) PLATE,FRICTION 3724730-0020 XCMG
摩擦片 (743) PLATE,SEPARATOR 3724690-0016 XCMG
驱动轴201(配RG14D20A5) XCMG
RG10D20E1A 齿圈 (202)(配RG14D20A5) XCMG
行星齿轮203(配RG14D20A5) XCMG
太阳齿轮204(配RG14D20A5) XCMG
太阳齿轮211(配RG14D20A5) XCMG
载体230(配RG14D20A5) XCMG
销282(配RG14D20A5) XCMG
止推垫圈286(配RG14D20A5) XCMG
球面滚子轴承401(配RG14D20A5) XCMG
球面滚子轴承402(配RG14D20A5) XCMG
防尘圈915(配RG14D20A5) XCMG
F481CACF101004-2100 软管总成 XCMG
F481CACF101005-2550 软管总成 XCMG
F481CACF101004-2200 软管总成 XCMG
EC230.08.7-1 钢管(带卡套螺母) XCMG
F481CACA101004-1350 软管总成 XCMG
F481CACA101004-3250 软管总成 XCMG
F481CACF101004-3200 软管总成 XCMG
F481CACA101004-3350 软管总成 XCMG
EC230.08.7-2 钢管(卡套带螺母) XCMG
F481CACA101004-1200 软管总成 XCMG
F481CACA101004-1150 软管总成 XCMG
F481CACF101004-1150 软管总成 XCMG
F481CACF101004-2800 软管总成 XCMG
EC230.10.4.2 盖(黄色) XCMG
EC230.10.4-2 橡胶垫 XCMG
EC230.10.3-1 前板(深灰色) XCMG
EC230.10.4.1A 压架(黄色) XCMG
EC230.10.4-1 拉杆(镀锌) XCMG
EC230.10.3 后控制箱总成 XCMG
GB/T5783-2000 螺栓 M6×25 XCMG
KC-ESS-20A-021 主控制器 XCMG
KC-ESS-20A-049 主控制器(被803504598取代) XCMG
KC-ESS-20A-049 主控制器 XCMG
TTC60-01-21-11-250 控制器<派芬> XCMG
KZQ-XCMG-10-200CⅦ 主控制器<派芬> XCMG
XE230.10-2L 过渡板 XCMG
PF-ESS-V1.0-01-02 控制器线束<派芬、新型> XCMG
派芬控制器连接线束 XCMG
GB/T5783-2000 螺栓 M6×30 XCMG
EC230.10.1 主线束1 XCMG
EC230.10.1A 主线束1 XCMG
EC230.10.1C 主线束 1 XCMG
EC230.10.6B 主线束2 XCMG
EC230.11.6B 前侧门(黄色) XCMG
EC230.11.6-3 吸音海绵 XCMG
EC230.11.10.1A 左前封板(黄色) XCMG
EC230.11.10.5 前侧封板(黄色) XCMG
EC230.11.10.2A 左下封板 XCMG
EC230.11.1 左前盖板(黄色) XCMG
EC230.11.2A 前盖板(黄色) XCMG
EC230.11.2-2A 海绵 XCMG
EC230.11.2-2B 海绵 XCMG
EC230.11.2-7A 减震条 XCMG
EC230.11.2-5A 减震条 XCMG
EC230.11.3B 中盖板(黄色) XCMG
EC230.11.3-3 海绵 XCMG
EC230.11.3-4A 减震条 XCMG
EC230.11.3-2A 海绵 XCMG
EC230.11.10.4B 中封板(黄色) XCMG
EC230.11.10.4-6A 隔热海绵 XCMG
EC230.11.10.4-4 隔热海绵 XCMG
EC230.11.10.4-3A 隔热海绵 XCMG
EC230.11.10.4-2 隔热海绵 XCMG
EC230.11.15A 左后盖板 XCMG
EC230.11.10.9A 左后封板 XCMG
EC230.11.10.3-9A 隔热海绵 XCMG
EC230.11.10.3-11A 隔热海绵 XCMG
EC230.11.10.3B 左中封板(黄色) XCMG
EC230.11.11 右后盖板(黄色) XCMG
EC200.11.12 弯板(黄色) XCMG
EC230.11.10.6C 右前封板(黄色) XCMG
EC230.11.10.8A 右后封板(黄色) XCMG
EC230.11.4A 右围板(黄色) XCMG
EC230.11.7A 左侧门(黄色)<老式> XCMG
EC230.11.7B 左侧门<新式> XCMG
EC230.11.7-2 海绵 XCMG
EC230.11.8-3 吸音海绵 XCMG
EC230.11.8B 右侧门(黄色) XCMG
GB/T13681-1992 螺母 M6 XCMG
GB/T96.1-2002 垫圈 10 XCMG
EC230.11.9A 发动机罩总成(深灰色) XCMG
EC230.11.9B 发动机罩总成(深灰色) XCMG
GB/T5783-2000 螺栓 M8×25 (=805000017) XCMG
GB/T5783-2000 螺栓 M8×25 (达克罗) XCMG
EC230.12.2.3.2 焊接接管Ⅱ(镀锌) XCMG
K3V112DT-1X7R-9ND9-2V 液压泵 XCMG
K3V112DT-1X7R-9ND9-2V 液压泵(被803007142取代) XCMG
KR3G-9ND9-V 23T泵功率调节器 XCMG
修理包(23T) K3V112 XCMG
F78119C9162516-1210 软管总成 XCMG
F78119C9162516-1170 软管总成 XCMG
EC230.12.2.4-1 压板(黄色) XCMG
EC230.12.2.4-2 上管夹 XCMG
EC230.12.2.4-3 下管夹 XCMG
F481CACF424224-1800 软管总成 XCMG
EC230.12.2.7.1A 钢管总成 Ⅰ(深灰色) XCMG
EC230.12.2.5-1B 法兰(镀锌) XCMG
LV16-25T 单向阀 XCMG
LV16-45T 单向阀 XCMG
EC230.12.2.8A 回油钢管总成Ⅲ(黄色) XCMG
GB/T3452.1-1992 O形圈 73×3.55G XCMG
F481CACF222212-1020 软管总成 XCMG
F481CACA151508-660 软管总成 XCMG
F481CACA151508-910 软管总成 XCMG
GE25SMED0MDA3C 接头 XCMG
EC230.12.2.10A 动臂钢管总成Ⅰ(黄色) XCMG
EC230.12.2.11A 动臂钢管总成Ⅱ<老式> XCMG
EC230.12.2.11B 动臂钢管总成Ⅱ(黄色)<新式> XCMG
F781C9C9252512-820-HG 软管总成 XCMG
GB/T3452.1-2007 O型圈20.8X2.4 XCMG
O形圈 P24 23.7×3.55 XCMG