J4700-1118100C-135 turbocharger 770954-5001S

Description

J4700-1118100C-135 turbocharger 770954-5001S

1 Q43165 轴用弹性挡圈 1 DC6J70T99-030 13 DC6J70T-178A 六档固定齿座 1 DC6J70TE-100
2 1700N-410 一轴后轴承 1 1700N-410R 14 DC6J70T-179B 六档滑动齿套 1 DC6J70TE-100
3 AZ9003990140 止动环 1 1700N-410R 15 DC6J70TE-175 五档齿轮总成 1 DC6J70TE-100
4 DC6J70T99-031 变速箱第一轴 1 DC6J70T99-030 16 DC6J70T-138 四档齿轮滚针座圈 1 DC6J70TE-100
DC6J70TA-032 五档同步器锥环 1 DC6J70T99-030 17 DC6J70T-450 四档倒档滚针轴承 2 DC6J70TE-100
5 1700N-461 轴用钢丝挡圈 1 DC6J70TE-100 18 DC6J70T-182 四六档同步环 3 DC6J70TE-100
6 1700N-460 滚柱轴承 1 DC6J70TE-100 19 DC6J70T-178A 六档固定齿座 1 DC6J70TE-100
7 AZ9003876145 二轴锁紧螺母 1 DC6J70TE-100 20 DC6J70T-137A 四五档滑动齿套 1 DC6J70TE-100
8 AZ2229046144 锁紧螺母垫圈 1 DC6J70TE-100 21 DC6J70T-182 四六档同步环 3 DC6J70TE-100
9 1700N-184 四五档同步器锁销 9 DC6J70TE-100 22 DC6J70T01-138 六档齿轮衬套 1 DC6J70TE-100
10 1700N-186 锁销弹簧 9 DC6J70TE-100 23 DC6J70T01-455 四档滚针轴承 2 DC6J70TE-100
11 DC6J70T-185A 同步器止动块 9 DC6J70TE-100 24 DC6J70TE-140 四档齿轮总成 1 DC6J70TE-100
12 DC6J70T-182 四六档同步环 3 DC6J70TE-100 25 DC6J70T01-139 六档齿轮止推环 1 DC6J70TE-100

26 DC6J70T-119 三档齿轮滚针座圈 1 DC6J70TE-100 40 DC6J70T-105A 变速箱第二轴 1 DC6J70TE-100
27 DC6J70T-445 二三倒档滚针轴承 4 DC6J70TE-100 41 DC6J70T-440 一倒档滚针轴承 4 DC6J70TE-100
28 DC6J70TE-130 三档齿轮总成 1 DC6J70TE-100 42 DC6J70T-112 一档齿轮 1 DC6J70TE-100
29 DC6J70T-122 二三档同步环 2 DC6J70TE-100 43 DC6J70T-111A 一档齿轮止推环 1 DC6J70TE-100
30 DC6J70T-124C 二三档滑动齿套 1 DC6J70TE-100 44 AZ9003320476 二轴中间轴后轴承 1 DC6J70TE-100
31 DC6J70T-122 二三档同步环 2 DC6J70TE-100 45 AZ9003990120 止动环 1 DC6J70TE-100
32 DC6J70T-116A 二三档固定齿座 1 DC6J70TE-100 46 AZ9003990120 止动环 1 DC6J70TE-100
33 DC6J70T-118 二档齿轮滚针座圈 1 DC6J70TE-100 47 DC6J70T-161 二轴突缘 1 DC6J70TE03-010A
34 DC6J70T-445 二三倒档滚针轴承 4 DC6J70TE-100 48 AZ9003079006 O型圈 1 DC6J70TE03-010A
35 DC6J70T-115A 二档齿轮总成 1 DC6J70TE-100 49 1700N-163 平垫圈 1 DC6J70TE03-010A
36 DC6J70T-113 二档齿轮止推环 1 DC6J70TE-100 50 2402N-072 六角槽形螺母 1 DC6J70TE03-010A
37 DC6J70T-440 一倒档滚针轴承 4 DC6J70TE-100 51 Q500B6350 开口销 1 DC6J70TE03-010A
38 DC6J70T-171 倒档从动齿轮 1 DC6J70TE-100
39 DC6J70T-117 一倒档滑动齿套 1 DC6J70TE-100

1 1700N6-215 上盖 1 DC6J70TE01-210
2 1700N-213 塞片 6 DC6J70TE01-210
Q72220 碗形塞片 1 DC6J70TE01-210
3 1700N-214 上盖垫密片 1 DC6J70TE03-010A
4 AZ2212220305 转换摇臂轴 1 DC6J70TE01-210
Q40114 平垫圈 1 DC6J70TE01-210
Q33514 I型全金属六角锁紧螺母 1 DC6J70TE01-210
5 1700N6-201 一倒档转换摇臂 1 DC6J70TE01-210
6 AZ2209286001 指示开关总成 2 DC6J70TE01-210
7 AZ2229286001 垫密片 2 DC6J70TE01-210
8 Q966143 钢球 4 DC6J70TE01-210
9 AZ9003906001 联锁圆柱销 3 DC6J70TE01-210
10 AZ9003816002 双头螺栓 6 DC6J70TE01-210
Q40110 平垫圈 2 DC6J70TE01-210
Q40310 弹簧垫圈 6 DC6J70TE01-210
Q341B10 I型六角螺母 6 DC6J70TE01-210
11 DC6J90T-302 顶盖垫密片 1 DC6J70TE01-210
12 AZ2229226003 锁止变速叉轴弹簧 4 DC6J70TE01-210
13 Q966111 钢球 4 DC6J70TE01-210
14 DC6J70TE-275 六档变速叉轴 1 DC6J70TE01-210
15 1700N-257 限位导块导向螺栓 1 DC6J70TE01-210
16 1700N-363 锁片 1 DC6J70T171-300
17 1700N-362 隔套 3 DC6J70T171-300
18 1700N6-361 选档限位板 1 DC6J70T171-300
19 1700N-366 挡油板 1 DC6J70T171-300
20 1700N6-311 换档杆 1 DC6J70T171-300
21 Q966095 钢球 1 DC6J70T171-300
22 AZ2229210601 倒档阻尼弹簧 1 DC6J70T171-300
23 1700N-314 弹簧座锁片 1 DC6J70T171-300
24 AZ9003876312 螺母 1 DC6J70T171-300