HP60 60Z5033-00-1 4D47TI-1A.10.10 turbocharger

Description

HP60 60Z5033-00-1 4D47TI-1A.10.10 turbocharger

AK990.14.52.0218 平衡轴总成
HFF2918001CKFTX 平衡轴总成(标准、螺纹锁紧形式)
HFF2918218CKFTOMJK 平衡轴总成
HFF2918001CKFT2BZ-1 平衡轴总成
HFF2918001CKFTOMK-1 平衡轴总成
HFF2918001CKFTOMK 平衡轴总成(加宽、螺纹锁紧形式)
HFF2918001CKFT-1 平衡轴总成
2918015CKSX-DZJ 平衡轴组件带支架
HFF2918015CKFTOMK(DZJ) 平衡轴组件(加宽、螺纹锁紧形式)
99014520185-DZJ 平衡轴组件带支架
HFF2918015CKFTX(DZJ) 平衡轴组件(标准、螺纹锁紧形式)
99014520185 平衡轴
HFF2918015CKFTX 平衡轴(标准、螺纹锁紧形式)
HFF2918015CKSX 平衡轴
HFF2918015CKFTOMK 平衡轴(加宽、螺纹锁紧形式)
AK99014520217 平衡轴支架
HFF2918012CK9GJH 支架
AK99114520035 平衡轴壳
HFF2918005CKFTOMK-1 平衡轴壳
HFF2918005CK1G1 平衡轴壳(整体式油封)
AK99114520035JG 平衡轴壳
AK99114520042 球面轴承
AK99114520136 轴承油封盖
HFF2918118CKFT 轴承油封盖(整体式油封)
AK99114520222 型环
AK99114520223 轴密封圈
HFF2918117CKFT 轴密封圈(整体式油封)
AK99014520191 间隔衬套
AK99014520192 定位垫圈
AK99014520188 轴承压块(4孔)
AK99014520188 轴承压块(6孔)
AK99014520265 止动垫圈
AK99014520311 壳盖
Q151B0820 六角螺栓
Q61906 六角螺栓
Q151B1655TF2 六角螺栓
HFF2918114CKFT2BZ 锁紧螺母
HFF2918115CKFT2BZ 锁紧螺栓
HFF2918011CKFT2BZ 端盖
HFF2918011CKFTOMK-1 端盖
HFF2918015CKFT2BZ 平衡轴
HFF2918015CK2BZ(DZJ) 平衡轴组件
HFF2918001CKFT2BZ 平衡轴总成
HFF2918015CKFT4BZ(DZJ) 平衡轴组件
HFF2918012CK9GFT 支架