HA09042 HP55Z5212-01 turbocharger

Description

HA09042 HP55Z5212-01 turbocharger

WG9981340309 AC16后轮毂
AZ9981340370-1 AC16行星架总成
AZ9231320271-2 HC16中桥轴间差速器总成
AZ9231340329-1 STR行星架总成
AZ9725529272 V型推力杆总成
WG9100360183 不锈钢波纹管总成(08)
WG9003884160 车轮螺母
WG9112340123 车轮螺栓(后)
WG9981340020 齿圈支架总成
WG9231340317 隔圈
WG9981320147 贯通轴
AZ9231320261 贯通轴(09款)
WG9125522040 横梁(王子单前轴)
WG9725520286+002 后钢板第二片
WG9725520286+009 后钢板第九片
WG9725520286+010 后钢板第十片
暂未挂网 后钢板第一片
AZ9925520268 后簧骑马螺栓(285/6板簧用)
WG9981340113 后轮毂组合油封总成(09.07.01上场)
WG9231342006 后制动鼓(加宽制动蹄)
AZ9631610010 加强型8.5-20车轮总成(含挡圈/轮辐14MM)
WG9725680014 减震器(新式)
AZ9631523175 浇铸式推力杆总成
WG9231320135 空心轴
AZ9725160100 离合器压盘总成(430A\B型)
AZ9725160110 离合器压盘总成(430C型)
199012340029 密封圈
WG9000360609 膜片式弹簧制动气室(L=70/AC16后桥)
WG9000360600 膜片式弹簧制动气室L=270
WG9000360601 膜片式弹簧制动气室L=85
WG9981340051 内齿圈(Z=56)
AZ9925520310 平衡轴带轴壳总成
AZ9114520223 平衡轴油封(160*185*10.5)
AZ1095040123 气缸盖总成(二气门EGR)
WG9231340944 气室支架(中桥)
AZ9981340044 气室支架(中桥)
WG9925680028 前减振器
WG9725520073+001 前右钢板弹簧第一片
WG9112440001 前制动鼓
WG9725520072+001 前左钢板弹簧第一片
AZ9981320105 输入轴
WG9231326212 双列圆锥滚子轴承350212(贯通轴)
WG9000360603 双膜片制动气室(L=67/飞龙4X2车型后桥)
WG9981340071 太阳轮 (Z=19)
WG9100570014 停油缸
WG9725520776 限位块
WG9725520776 限位块
WG9725520727 限位块总成
AZ9725520273 橡胶支座总成
AZ9725520276 橡胶支座总成
AZ9925523277/279 橡胶支座总成
WG9725592131 楔形支承总成(
WG9125591031 楔形支承总成(金王子09加强)
WG9231328772 油封,主减
WG9100340057 右调整臂
WG9981032222 圆锥滚子轴承32222
AZ9112340006 制动鼓
AZ9625310625 中后桥传动轴(轮距1350)
WG9981320436-1 轴间差速器总成
WG9981320161 轴密封圈
WG9981320162 轴密封圈
AZ9981320330 主动圆柱齿轮总成
WG9100340056 左调整臂