A64YA-1118100-135 YUCHAI turbocharger 782382-5002S

Description

A64YA-1118100-135 YUCHAI turbocharger 782382-5002S

39 6TS40-6045 互锁板 1
40 6TS40-6020A2 导向板总成(自制) 1
41 646-6075 换档拨头 1
42 WBYI24.6X1.6X48 一二档阻力弹簧 1
43 646-6073 平垫 1
44 Q72217 碗形塞片 1
45 WK-11 低档开关 1
46 646-6080A51 选档轴总成 1
47 WBXM19X31X5 骨架油封 1
48 646-6084 平垫 1
49 Q43117 轴用弹性挡圈 1
50 646-6087A16 选档臂 1
51 Q40308(镀锌) 弹簧垫圈 1
52 Q40108 平垫圈 2
53 Q340B08 螺母 1
54 Q150B0850 六角头螺栓 1

6TS55-2000B1 中间轴总成 1
1 NJ307EV 轴承 2
2 6TS55-2011 中间轴 1
3 Q5501032 半圆键 1
4 WB551 15×10×78 普通平键 1
5 WB551 15×10×43 普通平键 1
6 6TS55-2311B1 中间轴三档齿轮 1
7 646-2034 隔套 1
8 6TS55-2411B1 中间轴四档齿轮 1
9 6TS55-2611B1 中间轴六档齿轮 1
10 6TS55-2511B 中间轴常啮合齿轮 1
11 Q43150 轴用弹性挡圈 1
12 WTD64×78×0.1 中间轴前调整垫片t0.1 1
WTD64×78×0.2 中间轴前调整垫片t0.2 1
WTD64×78×0.5 中间轴前调整垫片t0.5 1

6T55-3000B3 二轴总成 1
1 6TS55-3810 二轴倒档齿轮合件 1
2 646-3863 倒档齿座 1
3 646-3864A2 倒档齿套 1
4 6T55-3110A5 二轴一档齿轮合件 1
5 6T55-3160A4 一二档同步器总成 1
6 6TS55-3210A4 二轴二档齿轮合件 1
7 6TS55-3311B1-AK 二轴三挡齿轮 1
8 6TS55-3360 三四档同步器总成 1
9 6TS55-3411B1-AK 二轴四挡齿轮 1
10 6TS55-3611B1-S 二轴六档齿轮 1
6TS55-3661-S 二轴六档接合齿环 1
11 6T55-3560A1 五六档同步器总成 1
12 K304530 滚针轴承 1
13 WB43339×1.9 挡圈 1
14 K404532.6WD 滚针轴承 1
15 646-3435 二轴四档止推片 1
16 WB43340×2.4 轴用弹性挡圈 1
17 Q966040 钢球 1
18 K525830.9(K525831) 滚针轴承 1