769645-0001 4D115-c3-11.10.10-1 turbocharger

Category: Tag:

Description

769645-0001 4D115-c3-11.10.10-1 turbocharger

WG2209250001 截止阀
WG2209250005 2位5通阀总成
AZ2229210035 纸垫
WG2229250014 成型软管(截止阀—二位五通阀)
Q68208 一端固定式单管夹片
AZ2229210031 支架
AZ2229250006 直通(NPT 1/8-4X2)
WG2229250011 消音器(NPT 1/8)
WG2229250009 直通(NPT 1/8-8X6)
WG2203250012 范围挡成型软管总成(低挡)
WG2203250013 范围挡成型软管总成(高挡)
Q150B0620 六角头螺栓
Q40306 弹簧垫圈
Q150B0820 六角头螺栓
Q40308 弹簧垫圈
Q150B0435 六角头螺栓
Q40304 弹簧垫圈
Q340B04 1型六角螺母
小盖组件
AZ2222210010 小盖壳体(双杆)
AZ2229210016 扇形自锁块
范围挡自锁
WG2214100003 范围档拨叉轴
WG2229100003 传扭套
Q150B1250 六角头螺栓
AZ2229100029 范围挡锁止块
AZ9003960007 内六角螺塞
WG2229210019 范围档锁弹簧
AZ2229100038 范围挡锁止弹簧
AZ9003331349 钢球13.4938 G200b GB308