64J3-1118100-135-01 YUCHAI turbocharger 782382-5008S

Description

64J3-1118100-135-01 YUCHAI turbocharger 782382-5008S

19 WB43352×2.35 轴用弹性挡圈 2
20 K576434 滚针轴承 1
21 K637040ZW 滚针轴承 2
22 651-3134 一档齿轮滚针座圈 1
23 K525823.5 滚针轴承 1
24 6TS55-3011 第二轴 1

1 1700N-402 螺塞 1
2 WTD32×24.5×2 橡胶垫 2
3 WB1841025S 六角法兰面螺栓 4
4 / / /
5 646-2021A 中间轴前轴承盖 1
6 6TS55-0021B3-ZQ 主箱壳体(重汽专用) 1
7 WB623M24 磁性放油螺塞 1
8 K203232.5 滚针轴承 1
9 6T120-4811 倒档齿轮 1
10 646-4011 倒档轴 1
11 WBOM16.5X2 O型密封圈 1
12 WB1211033F3S 双头螺柱 1
13 Q40110 平垫圈 1
14 Q40310(镀锌) 弹簧垫圈 1
15 Q341C10 螺母 1
16 646-4056 倒档轴锁片 1
17 WTM10×1.25×15 侧盖-螺栓 1
18 WBXM8X15X5 油封 1
19 646-5012 里程表软轴接头 1
20 WB8×1.25×12 螺栓 1

21 Q40308(镀锌) 弹簧垫圈 1
22 Q40108 平垫圈 1
23 21*26.3*2.65 O型密封圈 1
24 646-5911S1 里程表从动齿轮 1
25 646-5021A3 二轴盖 1
26 WB1841032S 法兰面螺栓(646二轴盖) 6
Q171C1035S 六角头头部带孔螺栓(带胶) 1
27 HTCL58*75*8(恩福油封) 646二轴盖油封(恩福油封) 1
28 Q5221230 定位销 2
29 646-3911S1 里程表主动齿轮 1
30 646-3921A2 突缘 1
31 1700C-173 突缘螺栓 (镀锌) 4
32 38.7*45.8*3.55 O型密封圈 1
33 530-816B 突缘锁紧螺母 1
34 6T120Q-0000B 取力器总成 1
35 WB150B1030-530 六角头螺栓 8