612601111237 WEICHAI turbocharger 827986-5008S WP10

Description

612601111237 WEICHAI turbocharger 827986-5008S WP10

W2402071F01C 螺母-连接突缘
SQ2502066Y03D 突缘
Q151B1455TF2 六角头螺栓
SQ2502052Y03D 止动片
Q1800816TF2 六角头螺栓
SQ2502051Y03D-SZ 锁紧螺母
Q734B1360265 O形橡胶密封圈
SQ2502055Y03D 油封
31313 轴承
SQ2506061Y03D 啮合套
W2507017-28B100K 止推垫圈-主动圆柱齿轮
SQ2502105-A01 主动圆柱齿轮
SQ2502108-A01 从动圆柱齿轮
SQ2502261-A01 传动轴
2510010A00900 轴间差速器总成
30215 轴承-主动圆柱齿轮
2502015A00910 中桥主减速器壳总成
W2406060D142A 压力开关
2406010A0113A 差速锁分总成
Q218B0830 螺栓
2406031A0000A 滑动啮合套
SQ2402381-A01 调整环
32218/33021 差速器轴承
SQ2402383-A01 止动片
Q150B1020 螺栓
Q40310 弹簧垫圈
2402063D1HB1 防松螺栓-紧固从动齿轮用
2402310A0001A 轮间差速器总成
W2406060C56C 压力开关
W2506010B102J-F 差速锁分总成-轴间
Q218B0830 螺栓
Q1811235TF2 六角头螺栓-过桥箱
Q5241226 圆柱销-过桥箱
2502031-A01-G 过桥箱盖
2402071D1H 螺母
Q151B1445T 螺栓
Q40514 弹垫
31313B 轴承-主锥上
SQ2502049A-A01 隔套
SQ2502050A-A01
2402181-95D1H 调整垫片
SQ2502036-A01-G 轴承座
SQ2502081-84-A01-G 轴承座调整垫片
31314B 轴承-主锥下
2502021-A01D-2 主从动齿轮副
NUP308X 导向轴承
Q43135 轴用弹性挡圈
SQ2502091-A01 隔套

3502026D0017A 制动底板
3502391D0001A 制动蹄总成
W3502407D01A 摩擦片A
摩擦片B
3502041D0058A 凸轮轴
3502042D0058A 凸轮轴
油封-凸轮轴支架
W3502052D01A 凸轮轴垫环
3502393QF001A 挂销
3502436QF001A 回位弹簧
拉力弹簧
3502397QF001A 滚轮
扭力弹簧
3502082QF001A 蹄片轴
3502131D0017A 防尘罩
凸轮轴衬套
Q1420612 螺栓组件-挡尘盘用
弹簧垫圈
3502130D0058A-ZG 凸轮轴支架
3502135D0058A-ZG 凸轮轴支架