612601111145 WEICHAI turbocharger 827986-5001S WP10

Description

612601111145 WEICHAI turbocharger 827986-5001S WP10

27 240302209 行星齿轮 4
28 240302509 行星齿轮轴 1
29 240202705 锁片-轴承盖螺栓 4
30 240303310 锁片-调整螺母 2
31 240303311 锁紧垫片-锁片固定 2
32 Q150B0814 螺栓-锁片固定 4

QT380D433-3551010 左调整臂 1
QT380D433-3551020 右调整臂 1
QT385D655-3530010 制动气室总成(左) 无
QT385D655-3530020 制动气室总成(右) 无
350204318 气室支架总成(左) 1
350204418 气室支架总成(右) 1
QT400×155×535-3502051 凸轮轴(左) 1
QT400×155×535-3502052 凸轮轴(右) 1
QT400X155Z8-3502010/20 后制动器总成 2
5 QT400X155Z8-3502030 防尘罩 2
6 QT400X155Z8-3502701 后底板总成 2
7 QT400X155Z8-3503570/80 蹄铁带摩擦片总成 2
8 QT400X155Z8-3502574 铆钉 20
9 QT400X155Z8-3502572 摩擦片 4
10 / /
11 QT400X155Z8-3502566 回位弹簧 2

1 8847978834 ABS齿圈 2
2 QT385D173-3104013A 保持架 2
4 1106924000024 传感器 2