55A0341 BUSHING 9V3829 LIUGONG

Description

55A0341 BUSHING 9V3829 LIUGONG

驱动轮轴 ES604.39T.118 2 2
2 螺栓 M16×1.5×60 GB/T 5785-2000 8 8
3 平垫圈 16 GB/T 97.1-1985 8 8
4 垫圈 16 GB/T 93-1987 8 8
5 螺栓 12×25 GB/T 5783-2000 2 2
6 螺母 M12 GB/T 6170-2000 2 2
7 压盖 ES300.39.201-1 2 2
8 勾头键 400G.39.110 2 2
9 压盖座 ES300.39.200-1 2 2
10 挡块 ES300.39.111 2 2
11 驱动轴锁紧螺栓 E300.39.112 2 2

转向器总成 BZZ1-E50C 1 1
2 垫圈 20 JB982-1977 4 4
3 空心螺栓 M20×1.5×40 E404-1.40B.101 2 2
4 转向回油软管总成 ES550.40B.022A 1 1
5 转向器软管总成 SZ550.40B.022 1 1
6 油泵出油管总成 ES550.40B.017A 1 1
7 转向回油管总成 ES550.40B.021B 1 1
8 垫圈 6-Zn.D GB/T 93-1987 3 3
9 螺栓 M6×30-Zn.D GB/T 5783-2000 3 3
10 四管管夹 ES550.40B.304C 1 1
11 转向油箱支架 ES550.40B.025 1 1
12 螺栓 M8×25-Zn.D GB/T 5783-2000 2 2
13 垫圈 8-Zn.D GB/T 93-1987 8 8
14 垫圈 8-Zn.D GB/T 97.1-2002 2 2
15 转向油箱总成 ES550.40B.029 1 1
16 油泵进油管总成 ES550.40B.020B 1 1
17 液压转向泵(右旋、花键、小口) HLCB-D06/06-X1 1 1
18 螺钉 M8×35-Zn.D GB/T 70.1-2000 4 4
19 密封圈 20.92×2.62 14618/14457581 1 1
20 螺栓 M8×30-Zn.D GB/T 5783-2000 2 2
21 空心螺栓 M18×1.5×37 E404-1.40B.108 1 1
22 垫圈 18-Zn.D JB/T 982-1977 2 2

螺栓 M6×30-Zn.D GB/T 5783-2000 3 3
2 垫圈 6-Zn.D GB/T 93-1987 3 3
3 外四管管夹 ES550.40B.204B 1 1
4 内四管管夹 ES550.40B.214B 1 1
5 转向器软管总成 SZ550.40B.022 2 2
6 转向器软管接头 1.63.878/885126685 2 2
7 组合垫圈 10 JB/T982-1977 6 6
8 空心螺栓 1.63.881/5112983 2 2
9 油管支架 ES550.40B.203B 1 1
10 左转向输油管总成 ES550.40B.018A 1 1
11 空心螺栓 M14×1.5×30 E404-1.40B.105 2 2
12 垫圈 14 JB/T 982-1977 4 4
13 右转向输油管总成 ES550.40B.019A 1 1
14 开口销 4×28 GB/T 91-2000 2 2
15 开槽螺母 M16-Zn.D GB/T 6181-2000 2 2
16 支撑套 E600.31B.303 2
16-1 垫圈 E404-1.40B.110 2
17 支承套 II ES600.31B.306 2
17-1 支承套 E404-1.40B.109 2
18 油缸销轴 II ES600.31B.305 1
19 油缸销轴 ES600.31B.304 1
19-1 油缸销轴 E404-1.40B.111 2