12B0355 O-RING LIUGONG

Description

12B0355 O-RING LIUGONG

WIP060-05 01.02.01.32.0022 QC4112ZLD
WIP060-06 01.02.01.32.0015 QC4112ZD
WTP056-44 01.02.02.27.0002 4JR3
东风康明斯发动机有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
WTP060-21 C5273534 4BTA3.9-G2
奇瑞汽车股份有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
JP35Z1501-00A-1 372A-1118010BB SQR-372A
JP50X34103-00-1 484J-1118010 2.0TDGI
无锡市锡联柴油机制造有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
HP60Z5007-00-1 1118010-1/4SF-4-NB XL4SF 125/2300
2160910000-1 XL1118010-1/4SX XL4SX
内蒙古欧意德发动机有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
JKE45Z6002-00A-1 11181000A01 OED383Q1.5L
合肥江淮朝柴动力有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
HP48Z4001-01-2 4A67–C3A.10.10 4DF2-2C
2148800013 4A82-CE4.10.10 4DF1-2C
莱恩渊中国冤动力有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
2160900009-1 MLZ3-3-20100 498
2160900005-1 LN130-31010 4100
H55X6002-00-01 ALZ1-20100 LN498LZ
1118010-C012 CA4D32-12
G-HP55Z5201-00W-1
1118010-55D CA4DC2-12E3
2160900019-1 WEIFU-F298
KP35-0000 54359700000 雷诺
KP35-0000C-1 54359700000 雷诺
KP35-0000C-2 54359700000 雷诺
JP50X34101-00 K03 1.8T
HP50Z4008-00-2 WEIFU-DK4A DK4A/DK4B
HP48ZXX02-01W-1 WEIFU-44 4JB1
HP50Z4505-01 SF493Q1-1118020A SF493ZQ1
HP60Z5201B-07-1 1118010-151-JH2LJ 4110/125Z(91KW)
HP60Z5801-00C-1 1118010-541-JH30J CA4DF2-13
HP60Z5201B-00W-1 A08FY-003
HP50Z4505-03-1 WEIFU-F3400 YC490-21
HP50Z5202-00-1 WEIFU-F30SA YC492ZLQ
HP60X5201-00W-1 WEIFU-1530 YC4110ZLQ
HP60Z5201B-08-1 WEIFU-D0702 YC4108ZQ
HP60Z5801-00A-1 WEIFU-E0400 YC4E140-20
HP60Z5801-00B-1 WEIFU-E0401 YC4E160-20
J54XXX01-00WWEIFU-CB400 YC2115
2160900017-1 WEIFU-ZGYT-YC4100 YC4100
1118300BT JX493ZLQ3
G-HP55X4503-00-1
1118300SBJ JX493ZLQ3
1118300TAR JX493ZLQ
G-HP55X4504-00-1
1118300ABH JX493ZQ5E
G-HP55X4505-00-1 1118300SZ JX493ZQ
G-HP55X4506-00-1 1118300DL JX493ZQ
JP50ZXX01-00W 1118300TC JX493ZQ1
WIP055-09 1118300AAJ JX493ZQ
WIP055-10 1118300CAJ JX493
2148800037 DP1-6K682-BA?
2148800038 1118300ABY
T64801017 PHASER135Ti101kw/2500r
HP55Z5204-10W-1
T748010009 PHASER140Ti104kw/2500r