1118100-E03 KO turbocharger 754523-5001S PICKUP

Description

1118100-E03 KO turbocharger 754523-5001S PICKUP

1 QH50-4211101-2 取力器壳体 1
2 Q40310(GB93-87) 弹簧垫圈 10 9
3 Q218B1035 内六角圆柱头螺钉 9
4 QH50-42111312 拨叉定位螺钉 1
5 QH50-42111301 拨叉 1
6 QH50-42111305 拨叉轴 1
7 QH50-42111302 啮合齿 1
8 QH50-4211105 空心轴 1
9 QH50-4211110 支承弹簧总成 1
10 K505517 滚针轴承 2
11 32205 圆锥滚子轴承 1
12 QH50-4211106 输入齿轮 1
13 QH50-4211104 输入齿轮挡圈 1
14 Q1811030 六角法兰面支承面带齿螺栓 1
15 Q5210824 定位销 2
16 Q80106 卡套式管接头用螺母 1
17 Q80006 卡套 1
18 Q80406 卡套式端直通接头体 1
19 GB3452.1 O 型密封圈 16×2.65 1
20 QH50-42111309 密封垫 1
21 GB3452.1 O 型密封圈 21.2×3.55 1
22 QH50-42111310 活塞 1
23 Q40306(GB93-87) 弹簧垫圈 6 1

24 Q218B0620 内六角圆柱头螺钉 1
25 QH50-42111311 回位弹簧 1
26 QH50-42111306 气缸体 1
27 Q40308(GB93-87) 弹簧垫圈 8 2
28 Q150B0860 六角头螺栓 2
30 79100710068 倒档开关 1
31 Q614B03 方头锥形螺塞 1
31 Q901 常开式通气塞 1
32 QH50-4211119 标牌 1
33 Q5410206 标牌铆钉 2
34 F500A-1802192 骨架油封 2
35 Q150B1250 六角头螺栓 2
36 QH50-4211204 法兰盘 1
37 GB3452.1 O 型密封圈 35.5×3.55 1
38 Q72316 垫密圈 1
39 Q151B1635 六角头螺栓 1
40 QH50-42111202 密封挡板 1
41 Q150B12110 六角头螺栓 2
42 Q40312(GB93-87) 弹簧垫圈 12 4
43 QH50-42111206 轴承盖 1
44 QH50-42111203 调整垫片 1 组
45 30208 圆锥滚子轴承 1
46 QH50-4211102-4 取力器盖 1
47 QH50-4211201 输出齿轮轴 1