1118010-M35-2060ASH XICHAI turbocharger 843686-5007S CA6DM2

Description

1118010-M35-2060ASH XICHAI turbocharger 843686-5007S CA6DM2

QDT2403063 半轴螺栓
QDT2403065 后桥半轴
QDT2403064 衬垫-后桥半轴
QDT2401081A01 锁片
QDT2401076A01 调整螺母-轮毂轴承
QDT3502010B 后制动器总成(右加宽)
3104045-4EB1 后轮毂油封总成
QDT3104075D 后油封座圈
QDT2401090 半轴油封总成
Q151B1630TF2 制动底板螺栓
QT435S320-2502000 主减速器总成6.166
QT300S0-2401063 螺栓-紧固减速器壳
QDT2502167 纸垫-后油封座
QDT2502166 油封座-输出端
QDT2502170 油封总成-输出端
QT435S271-2502170 输出端突缘总成
QDT2402072 自锁螺母

Q62104 方槽锥形磁性螺塞
QT459S8-2401080 通气塞总成

QT435S0-2502060 轴间差速器及外壳总成
QDT2502513 六角开槽螺母
QDT2502512 平垫圈-惰轮螺母
QDT2502584 盖板总成螺栓
QDT2502144 盖板-圆柱齿轮外壳(带泵用)
QDT2502506 惰轮
QDT2502509 隔套-惰轮轴承
QDT2502507 惰轮轴
QDT2502110 中桥主减速器壳总成
QDT2502063 贯通轴
QT435S13-2403000 后桥差速器总成
QT435S14-2403000 后桥差速器总成
QDT2402381 调整螺母
QDT2504029 衬垫-气缸座
QDT2501064 啮合套
QT435S0-2502010 主动锥齿轮总成
32216 锥轴承
QDT2502143 主动圆柱齿轮
QT435S649-2502020 主从动锥齿轮配对4.111
QT435S126-2502020 主从动锥齿轮配对4.444
QT435S9-2502020 主从动锥齿轮配对4.875
QT435S1-2502020 主从动锥齿轮配对5.143
QT435S2-2502020 主从动锥齿轮配对5.571
QT435S3-2502020 主从动锥齿轮配对6.166
QDT2502102 圆柱齿轮壳-中桥主减速器
QDT2502605 齿轮泵总成
QDT2502515 滤油器总成
Q150B0820 螺栓-紧固滤油器