1008200FA01 turbocharger HP55X4505-00/01-1 HFC4DA1-1 759638-0004 JAC

Description

1008200FA01 turbocharger HP55X4505-00/01-1 HFC4DA1-1 759638-0004 JAC

AZ2203250010 气控锁止阀总成
AZ2203250003 双H阀总成
AZ2229250017 衬套
AZ2229250015 锁止销
AZ2229250004 弹簧
AZ9003071700 O形圈26500170 GB3452.1
AZ2229250024 双H阀衬垫
WG2203250018 范围挡成型软管总成(低挡)
WG2203250019 范围挡成型软管总成(高挡)
AZ2229250023 气控阀纸垫
Q218B0880 内六角圆柱头螺钉
Q40308 弹簧垫圈
190003962621 空心螺栓
Q72314 密封垫圈

AZ2222210012 小盖壳体(10挡,双杆)
AZ2229210008 扇形自锁块
AZ 2214100002 范围档拨叉轴
AZ2229100002 传扭套
Q150B1235 六角头螺栓